• Baner - Usługi hydrauliczne i gazowe

  Usługi hydrauliczne i gazowe w Warszawie

 • Baner - SPECO Mariusz Lesiak

  SPECO Mariusz Lesiak

 • Baner - Usługi gazownicze

  Usługi gazownicze w Warszawie

 • Baner - Zamrażanie rur

  Zamrażanie rur Warszawa

 • Baner - Spawanie gazowe

  Mariusz Lesiak - hydraulik Warszawa

Hydraulik z uprawnieniami - logo Speco Mariusz Lesiak

Hydraulik Warszawa - Usługi Hydrauliczne i Gazowe w Warszawie

SPECO Mariusz Lesiak - Warszawa i okolice 501-254-456

Uprawnienia i szkolenia

W pracy hydraulika, zwłaszcza zajmującego się instalacjami gazowymi, niezbędne są regularne szkolenia zakończone egzaminami oraz zaświadczeniami o ukończonych szkoleniach specjalistycznych. Firma Speco stara się wykonywać usługi na najwyższym poziomie, dlatego regularnie uczestniczymy w szkoleniach, cały czas podnosząc swoją wiedzę, co potwierdzają otrzymane zaświadczenia. Przestawiamy część otrzymanych dokumentów potwierdzających wiedzę na najwyższym poziomie oraz niezbędne uprawnienia do prac z instalacjami wodnymi oraz gazowymi. 

 

 

Uprawnienia w Polsce nadaje Stowarzyszenie Elektryków Polskich w skrócie SEP.
Jest to Stowarzyszenie, które w Polsce może egzaminować i nadawać zaświadczenia kwalifikacyjne w ramach uprawnień energetycznych, do których należą również uprawnienia elektryczne oraz gazowe i cieplne.

Uprawnienia można podzielić na trzy grupy:

 •  G1 – czyli Grupa 1 – tak określa się uprawnienia elektryczne
 •  G2 – Grupa 2 – tak określa się uprawnienia ciepłownicze
 •  G3 – Grupa 3 – tak określa się uprawnienia gazowe

Uprawnienia elektryczne, cieplne lub gazowe można podzielić na:

 • Eksploatacja, posiadające oznaczenia uprawnień: G1E, G2E, G3 E lub E1, E2, E3.
 • Dozór posiadające oznaczenia uprawnień: G1D, G2D, G3D lub D1, D2, D3.

Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych muszą posiadać osoby zajmujące się obsługą, konserwacją, remontami i montażem tychże urządzeń, instalacji i sieci. Niezbędne są osobom wykonującym instalacje elektryczne, hydrauliczne i gazowe oraz monterom i serwisantom tych urządzeń.

Uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych muszą posiadać osoby nadzorujące pracę osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych oraz osoby wydające polecenia techniczne. Uprawnienia dozoru są niezbędne dla osób, które dokonują oględzin urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w celu wydania orzeczeń, sporządzenia dokumentacji, np. protokołów odbioru urządzeń i instalacji, protokołów z wykonanych pomiarów itp.

 

Firma Speco Mariusz Lesiak posiada uprawnienia:

Uprawnienia ciepłownicze z zakresu Eksploatacji G2E:

1 swiadectwo kwalifikacyjne uprawnienia cieplownicze Eksploatacja G2E 640

 

Uprawnienia ciepłownicze z zakresu Dozoru G2D:

102 swiadectwo kwalifikacyjne uprawnienia cieplownicze Dozor G2D 640

 

Grupa 2 obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad
100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Uprawnienia gazowe z zakresu Eksploatacji G3E:

3 swiadectwo kwalifikacji uprawnienia gazownicze Eksploatacja G3E 640

 

Uprawnienia gazowe z zakresu Eksploatacji G3D:

4 swiadectwo kwalifikacji uprawnienia gazownicze Dozor G3D 640

 

Grupa 3 obejmuje urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9) turbiny gazowe;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.